אישור מידע פרסומי

    אני מאשר כי הפרטים שאמסור לכם ישמרו וינוהלו במאגרי המידע של המנפיקה.
    אני מעוניין לקבל מהמנפיקה דברי פרסומת, לרבות ומבלי לגרוע, מבצעים, הטבות, הודעות, אירועים, הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף, אשר ישוגרו אלי באמצעות מערכת חיוג אוטומטי (IVR), הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (SMS) או בכל אמצעי תקשורת אחר. באפשרותי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה למנפיקה.