שירות הודעות חיוב בדואר אלקטרוני - אמריקן אקספרס

  למה להצטרף לשירות הודעות חיוב בדואר אלקטרוני של אמריקן אקספרס?

  כדי לייצר מאות אלפי דפי חשבון חודשיים לכל מחזיקי כרטיס אמריקן אקספרס,
  נדרשים עשרות עצים, שנכרתים מדי חודש.


  אנו באמריקן אקספרס מציעים לך לקבל במייל את הודעות החיוב, שקיבלת עד היום באמצעות הדואר וליהנות מכל היתרונות.

יתרונות השירות - חכם יותר, חוסך זמן וירוק !

  • צפייה בהודעות החיוב דרך הנייד ו/או המחשב
  • קבלת הודעת החיוב החודשית באופן מאובטח
        וללא תלות בדואר ישראל
  • שליטה ומעקב על כל החיובים הודעות החיוב חתומות
       בחתימה אלקטרונית
  • ניתן לבטל את השירות בכל עת ולחזור ולקבל הודעות
       בדואר רגיל


  השירות ניתן חינם !

להצטרפות לשירות >>

  * בכרטיסי תאגיד, הצטרפות מחזיק הכרטיס לשירות כפופה לאישור התאגיד.
  * לאחר ההצטרפות , כלל כרטיסי אמריקן אקספרס שברשותך יכללו בשירות זה.