הודעות על עידכונים

עידכונים ושיפורים בתכנית ההטבות למחזיקי כרטיס זהב, ביזנס, ירוק וקרדיט