הודעות על עידכונים

עדכונים בתוכנית ההטבות בנושא פקיעת נקודות

עידכונים ושיפורים בתוכנית ההטבות למחזיקי כרטיס זהב, ביזנס, ירוק וקרדיט