הודעות על עידכונים

שינויים בתעריפון דמי כרטיס ושירותים שונים

עידכונים ושיפורים בתכנית ההטבות למחזיקי כרטיס זהב, ביזנס, ירוק וקרדיט